Event

Mount Gui: Mao Xuhui and His Students

When

Sat 11 July - Wed 5 August 2020

About Tang Contemporary Art

ผู้บุกเบิกรังสรรค์แกลเลอรี่ Tang Contemporary Art ถือเป็นแกเลอรี่ศิลปะร่วมสมัยที่นำการจัดนิทรรศการที่เต็มไปด้วยพลังและความสร้างสรรค์มากที่สุดแห่งหนึ่งในย่าน Creative District

Read more

ปรับปรุง 1 สิงหาคม: สิ้นสุดวันที่ 11 สิงหาคม

เหมา ซวี่ฮุย เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในผู้บุกเบิกและผู้ก่อร่างสร้างทิศทางวงการศิลปะร่วมสมัยจีน
เขาจบการศึกษาศิลปะจาก Yunnan Art Academy หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เขาเริ่มต้นทำงาน ด้วยการวาดภาพโปสเตอร์ให้กับบริษัทสร้างภาพยนต์ Kunming Film Production หลังจากอิ่มตัว กับการทำงาน เขาจึงเริ่มต้นเส้นทางศิลปินอาชีพ ด้วยแนวความคิดของคนหัวก้าวหน้าและฝีมือที่จับต้องยาก เขาเข้ารับตำแหน่ง อาจารย์สอนศิลปะที่ Yunnan Art Academy และ School of Art and Design, Yunnan University จนถึงปัจจุบัน

เหมา ซวี่ฮุย เป็นศิลปินคนยุคบุกเบิกที่ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยกระบวนแบบ (Style) ที่หลากหลาย เช่น เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ (Expressionism), โฟวิสม์ (Fauvism) และ คิวบิสม์ (Cubism) เหมา ซวี่ฮุย เดินทางไปยังภูเขากุย เกิดความประทับใจและเริ่มสร้างสรรค์ผลงานชุดภูเขากุย หรือ Guishan Series ภูเขาแห่งนี้มีชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม ตั้งถิ่นฐานอยู่ตั้งแต่ช่วงก่อนประวัติศาสตร์ (Prehistory) พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งเกษตรกรรม เลี้ยงแกะ สร้างบ้านด้วยหิน และดินแดง เหมา ซวี่ฮุย ประทับใจภูเขากุยเป็นอย่างมาก เนื่องจากชุมชนหมู่บ้านนั่วเฮยยังคงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตเกษตรกรไว้เหมือนเดิม ตั้งแต่ช่วงคริสตทศวรรษ 1970 แม้วิวัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงานของเขาจะค่อยๆ เปลี่ยนไป โดยเขาเลือกใช้สัญลักษณ์และการอุปมาอุปไมยในผลงานมากขึ้น แต่เขายังคงระลึกถึงภูเขากุยอยู่เสมอ พื้นที่ที่ทำให้เขาค้นพบความงามในชีวิต เป็นบ้านแห่งจิตวิญญาณ และเป็นจุดเริ่มต้นของความหมายแห่งชีวิต เมื่อเหมา ซวี่ฮุย เริ่มบทบาทอาจารย์สอนศิลปะ เขาจะพานักศึกษาในชั้นเรียนจิตรกรรม เดินทางไปวาดภาพและซึมซับทัศนียภาพของหมู่บ้านนั่วเฮยทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี2004 เป็นต้นมา การเดินทางไปเยี่ยมเยียนภูเขากุยกลายเป็นส่วนสำคัญในการสอนศิลปะของเขา สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเพาะต้นกล้าแห่งศิลปะของชาวยุนนาน ยังถือเป็นจุดเริ่มต้น ในการค้นพบสุนทรียะแห่งความงามของศิลปินอีกด้วย

ในปีนี้ ถัง คอนเทมโพรารี่ อาร์ต กรุงเทพฯ มีความยินดีเป็นอย่างมาก ที่เหมา ซวี่ฮุย ให้เกียรตินำผลงานของเขาและกลุ่ม นักศึกษาจำนวน 11 คน ที่ได้เดินทางไปหมู่บ้านนั่วเฮย ภูเขากุย มาร่วมกันจัดนิทรรศการกลุ่ม Mount Gui: Mao Xuhui and His Students โดยมีรายชื่อนักศึกษาดังนี้ Chen Chuan (เฉิน ชวน), Li Rui (หลี่ รุ่ย), Liu Renxian (หลิว เหรินเซียน), Liu Yu (หลิว อวี๋), Liu Chunliu (หลิว ชุนหลิ่ว), Guan Saimei (ก่วน ไส้เหมย), Ma Dan (หม่า ตาน), Su Bin (ซูปิน), Tao Fa (เถา ฟา), Wang Rui (หวัง รุ่ย) และ Xun Guipin (สวิน กุ้ยผิ่น) ผลงานของนักศึกษากลุ่มนี้มีความน่าสนใจ พวกเขานำเสนอทัศนียภาพของหมู่บ้านนั่วเฮยและบรรยากาศของภูเขากุย ด้วยกระบวนแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

นิทรรศการนี้ ได้ภัณฑารักษ์ชื่อดัง ไต้ จัวฉวิน (Dai Zhuoqun) เป็นผู้คัดสรรค์ผลงาน โดยเขากล่าวถึงภูเขากุยว่า “ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นบนภูเขากุยเกิดขึ้นซ้ำเดิม สะท้อนวิถีชีวิตเฉกเช่นเดิม ด้วยเหตุนี้ภูเขากุยจึงมีความอมตะเหนือกาลเวลา ศิลปินมากมายเริ่มวาดภาพตั้งแต่เช้าจรดเย็น ออกเดินทางเช่นเดียวกับชาวบ้าน ที่เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวโพด เลี้ยงแกะ เดินท่องไปทั่วภูเขาที่มีทัศนียภาพเหมือนความฝัน เมื่อตะวันคล้อยจึงเดินทางกลับบ้าน กลุ่มศิลปินได้หยุดเวลาของภูเขากุยไว้ในผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนจิตวิญญาณ ความเงียบสงบ และความเป็นปัจเจกบุคคล มีเพียงศิลปะที่สามารถถ่ายทอดและเก็บกักช่วงเวลาไว้ได้ ซึ่งเราสามารถรับรู้ผ่านผลงานของพวกเขาได้”

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location