Event

Joy Land: Kitti Narod Solo Exhibition

When

Thu 13 August - Sun 20 September 2020

About Tang Contemporary Art

ผู้บุกเบิกรังสรรค์แกลเลอรี่ Tang Contemporary Art ถือเป็นแกเลอรี่ศิลปะร่วมสมัยที่นำการจัดนิทรรศการที่เต็มไปด้วยพลังและความสร้างสรรค์มากที่สุดแห่งหนึ่งในย่าน Creative District

Read more

ถัง คอนเทมโพรารี่ อาร์ต ภูมิใจนำเสนอ นิทรรศการ “Joy Land” สร้างสรรค์ผลงานโดย กิตติ นารอด โดยมีพิธีเปิดในวันที่
13 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น ที่ ถัง คอนเทมโพรารี่ อาร์ต กรุงเทพฯ กิตติจบการศึกษาจาก วิทยาลัยเพาะช่าง หลังจากนั้นเข้าศึกษาต่อ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในระดับปริญญาตรี จบการศึกษาในปี 2543 ซึ่งปัจจุบันอาศัย และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี

กิตติ ต้องการที่จะแสดงออกถึงสัจจะธรรมของโลกและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ โดยใช้สีพื้นหลังที่เป็นแบบเรียบสีเดียวเพื่อสร้างอารมณ์ทั้งหมดในผลงาน ใช้สีสันสดใสและวิธีการระบายสีแบบเรียบ ในการพรรณนาถึงคน สัตว์ พืช และสิ่งของแต่ละชิ้น สังเกตได้จากใบไม้สีเขียวมรกตเข้ม เก้าอี้สีแดงเลือดหมู และเสื้อผ้าที่ระบายด้วยสีสดใส ซึ่งผลงานของเขามีความคล้ายกับศิลปินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายท่าน เราจะเห็นได้ว่ากิตติชื่นชอบผลงานของ อ็องรี มาร์ติส (Henri Mattise) และศิลปะของอเมริกาใต้ เช่น การจัดวางองค์ประกอบ และรูปทรงในผลงาน กิตติมองหาความสมดุลของรูปทรงอันเรียบง่าย โดยองค์ประกอบทั้งหมด ส่งผลให้ภาพวาดกลายเป็นภาพที่ร่าเริง และสดใส

กิตติเป็นหนึ่งใน LGBTQ ซึ่งเขามักจะแฝงตัวตนในผลงานศิลปะ โดยกิตติอาศัยอยู่กับคู่หูของเขาที่ชื่อว่า กวิน เฟนอล (Gwyn Faenol) มาสิบห้าปีแล้ว และกวิน ก็มักจะปรากฏอยู่ในผลงานศิลปะของเขาเสมอ ทั้งสองเลี้ยงแมว ดื่มกาแฟ กระโดดเชือก และ ใช้ชีวิตประจำวันด้วยกัน งานศิลปะของกิตติหลายชิ้นมักจะสื่อถึงความเท่าเทียมกัน ซึ่งกลุ่มคน LGBTQ ไม่ได้ต้องการให้ผู้อื่นมองเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่แตกต่าง ซึ่งในประเทศไทยค่อนข้างเปิดรับบุคคลเหล่านี้ แต่ในพื้นที่อื่นยังมีกลุ่มคนที่มีอคติรุนแรงต่อ LGBTQ ดังนั้นรูปวาดของกิตติจึงแสดงถึงโลกในอุดมคติของเขา เป็นพื้นที่ที่ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน ผลงานของกิตติทำให้เรารู้สึกถึงดินแดนแห่งความสุข และเตือนเราให้สร้างสังคมที่ดีขึ้นร่วมกัน

แนวคิดสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่กิตติแสดงออกมาในงานศิลปะของเขาโดยเฉพาะงานชุดนี้ซึ่งได้สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่ COVID 19 กำลังระบาดอยู่ในปี 2020 ในผลงานที่ชื่อว่า “Men Who Dance” และ “Diver” องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นยืดยาวออกมาอย่างเป็นอิสระ ร่างกายของแต่ละบุคคลถูกวาดให้ซ้อนและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามัคคี ผลงานถูกวาดให้มีอารมณ์แบบร่าเริงและสดใส ไม่แสดงถึงความอึดอัด การวาดรูปร่างคนให้เรียวยาวนั้นช่วยสร้างความสมดุลของภาพ ถึงจะมีความซับซ้อนในพื้นที่ที่แสดงออกมาแต่ภาพวาดนั้นปกคลุมไปด้วยความเบาบาง กิตติได้วาดผลงานชิ้นที่ชื่อว่า “Bare” ตอนที่ COVID 19 กำลังระบาดอย่างหนักในประเทศไทย ในงานชิ้นนี้บุคคลที่อ่อนแอนั้นก้มลงขดตัวและกอดตัวเอง ในวิกฤติการระบาดครั้งนี้การเว้นระยะห่างเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความปลอดภัย ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนทุกคนนั้นต้องเปลี่ยนไป สถานการณ์ครั้งนี้ทำลายแนวคิดและวิถีชีวิตที่เคยมีอยู่ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

กิตติชำนาญด้านการสื่อสารความคิดและคำถามของเขาในงานศิลปะแบบเข้าใจได้ง่ายโดยการสร้างอารมณ์ที่เบาบาง และอ่อนโยน เขาเตือนให้เราให้ความสำคัญกับตัวเองและสิ่งต่างๆรอบตัว เพื่อสร้างดินแดนแห่งความสุขร่วมกัน

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location