Event

เทศกาลโฟโต้บางกอก 2015

When

Wed 29 July - Sun 4 October 2015

โฟโต้ บางกอก 2015 คือเทศกาลภาพถ่าย ที่คำนึงถึงการเติบโตของชุมชนภาพถ่าย และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย เป็นการรวบรวมศักยภาพความรู้ด้านภาพถ่ายออกมาใช้อย่างเต็มที่โดยการนำเสนอ ความรู้ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมร่วมกันผ่านภาพถ่าย โดยหวังว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนภาพถ่ายที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการสร้างโอกาส พื้นที่ และทางเลือกให้กับศิลปินไทย สังคมร่วมสมัย จนถึงอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ ในประเทศไทยและรอบข้าง ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวและการรวมตัว ที่จะนำไปสู่การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ และวัฒนธรรมผ่านศิลปะภาพถ่าย ในขณะเดียวกันเป็นการสร้างรากฐานทางวัฒนธรรมที่มั่นคงให้กับสังคมร่วมสมัย และอนาคตของคนรุ่นใหม่อีกด้วย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ photobangkokfestival.com & PhotoBangkok app จาก App Store & Google Play หรือติดตามทาง facebook & instagram #photobangkokfestival
งานจะมีขึ้นที่แกลเลอรี่ตั้งแต่ในย่านพระโขนงไปถึงบริเวณใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา ดู แผนที่ แล้วเริ่มวางแผนทริปได้เลย

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location