Event

สเปกตรัมของชีวิต (Living Spectrum): นิทรรศการภาพถ่าย

When

Sat 16 February - Sat 9 March 2019

นิทรรศการ “ สเปกตรัมของชีวิต ” นี้ เป็นผลงานรวมของ วงกต วัฒนโสภณวงศ์ และ นพดล ไมตรีจิตร ช่างภาพสองคนที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดมามากมาย ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ที่ได้พยายามถ่ายทอดเรื่องราวที่สองคนนั้นได้มองเห็นกันอยู่เป็นประจำของชีวิตประจำวันในที่สาธารณะ โดยเป็นการมองเห็นสิ่งรอบตัวที่คนส่วนใหญ่มองผ่านไปแบบไม่สังเกต แบบมีเรื่องราว มีมุมมอง ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการใช้ สี ซึ่งเป็นหลักในการอุปมาเรื่องอารมณ์ และสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์

โดยวงกตกล่าวว่า “เมื่อผมเดินออกไปนอกบ้านพร้อมกล้องติดมือนั้น เป้าหมายของผมคือการบันทึกช่วงเวลาแห่งความงาม ความแปลกประหลาด ความลึกลับ และอารมณ์ขันในชีวิตประจำวัน โดยเบื้องหลังผลงานชุดนี้มีองค์ประกอบหลัก คือ สี ที่มีความเข้ม มีชีวิตชีวา โดยเป็นแสงธรรมชาติ แสงนีออน และรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ”

ในทางตรงกันข้าม งานของนพดล นมุ่งเน้นไปที่การถ่ายภาพบุคคลกับช่วงเวลาโดยเขามุ่งเน้นแสดงเรื่องราวของพื้นที่อันเป็นที่รักของเขาเองใน จังหวัดชุมพร ประเทศไทย ที่ซึ่งเขาแสดงถึงชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่น ขณะที่ใช้ชีวิตแบบฉบับประเพณีของประเทศไทยผสมกับความทันสมัยแบบของตะวันตก

นพดลกล่าวว่า “ผมหวังว่าเมื่อคุณ ดูภาพของผมในงานนี้ จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับการดูหนังภาพยนต์ที่แสดงชีวิตในท้องที่ผ่านสายตาของเลนส์ของผม คุณจะเข้าใจถึงความรักที่ผมมีให้กับวัฒนธรรมของผมที่แท้จริง โดยผมมีความหวังว่าจากการแสดงให้เห็นถึงการใช้แสดงสีที่มีเอกลักษณ์ที่เป็นบริบททางอารมณ์ของแต่ละภาพ พร้อมกับความรักและอารมณ์ขัน

Opening  : 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13:00 – 18:00
Artist Talk : 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 13:00 – 16:00
Workshop : 1 และ 2 มีนาคม พ.ศ. 2562

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location