Event

ความลับที่ไร้เสียง

When

Fri 14 May - Sun 27 June 2021

How to get there

  • นั่งรถไฟฟ้า BTS ไปยังสถานีสะพานตากสินเพื่อไปยัง River City Bangkok และจะมีเรือ RCB ข้ามฟากให้บริการทุกชั่วโมง (ประกาศ: ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020 บริการจะหยุดชั่วคราว)

About River City Bangkok

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกในการทำกิจกรรมท่องเที่ยวบนแม่น้ำเจ้าพระยา เราอยากจะแนะนำให้คุณเริ่มต้นการค้นหาที่ River city เป็นอันดับแรก

Read more

นิทรรศการกลุ่มโดยภัณฑารักษ์ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง ซึ่งนำเสนอเรื่องราวความลับของ 15 ศิลปิน อาทิเช่น ลำพู กันเสนาะ อัชลินี เกษรศุกร์และฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร เกรียงไกร กุลพันธ์

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location