ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยย่านสร้างสรรค์

จะดีแค่ไหนหากย่านที่เราอยู่และความคิดสร้างสรรค์เติบโตไปพร้อมกัน

เราเชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยอยากเห็นภาพนั้น เช่นเดียวกับกลุ่มคนที่ลุกขึ้นมาทำความหวังในระดับย่านให้เป็นจริง พวกเขาคือกลุ่ม Creative District ที่อยากเห็นย่านสองฝั่งแม่นำ้เจ้าพระยาทั้งถนนเจริญกรุงเขตบางรักและถนนเจริญนครเขตคลองสานเติบโตเป็นย่านสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายดึงดูดผู้คนเข้ามาในพื้นที่และช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

Choose a category to explore

Choose a pier

Choose a type of venue

Choose an option

Choose a location